show blocks helper

Xuất xứ

Thời gian ủ

Đóng chai

Dung tích

Nồng độ

Nhãn Hàng

Phân Loại