Sứ mạng

Cung cấp các sản phẩm rượu vang, rượu mạnh nhập khẩu chất lượng và các dòng sản phẩm hàng tiêu dùng cao cấp nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Bảo vệ các giá trị đầu tư cốt lõi cho các cổ đông hiện tại của Yến Thịnh cũng như đem đến những cơ hội đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư tiềm năng trong tương lai đến với Yến Thịnh.

Tạo dựng văn hóa kinh doanh mẫu mực và trách nhiệm đối với khách hàng, nhân viên và xã hội.